Blankenberge

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar.

Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan. Dit leidt tot ergernis en overlast bij bewoners en toeristen.

Kust - Niemand lijkt dezer dagen nog veilig voor creatieve internetfraudeurs die hun brood verdienen met oplichting op het web. De voorbije maanden werd al melding gemaakt van zogenaamde phishing-mails van banken en telecomproviders, maar nu wordt ook de naam van de politie misbruikt om goedgelovige surfers geld af te troggelen.

BLANKEN​BERGE - Eind vorig jaar werd bekend gemaakt dat de plannen om een jeugdcentrum in het financiëngebouw onder te brengen niet doorgaan. Bij enkele leden van de jeugdraad, die vaak al meerdere jaren met dit dossier bezig waren, schoot dit in het verkeerde keelgat. Ze bleven echter niet bij de pakken neerzitten en hebben binnen de jeugdraad een werkgroep "jeugdcentrum" opgerich

Kust - Met het mooie weer van de voorbije dagen wordt vastgesteld dat in de duinengordel terug bastaardsatijnrupsen worden aangetroffen. De bastaardsatijnrups is de larve van een nachtvlinder en komt tijdens de lente  voor op de spinsels in de duindoornstruiken, in duinvegetatie en op het strand. De rups werd reeds in het gebied tussen standpost 3 - Astrid en strandpost 6 – Hippodroom  te Bredene opgemerkt maar is over de hele kuststrook terug te vinden.

Kust - De toeristische sector aan de Kust is tevreden over de paasvakantie. Zowel het verblijfstoerisme als het dagtoerisme hebben prima cijfers genoteerd. De paasvakantie bracht 1,5 miljoen dagtoeristen naar de Kust. Naast paaszondag waren de tweede zondag, maar ook vrijdag 10 april en woensdag 15 april de topdagen.

Kust - Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein heeft de laatste milieuvergunning voor de  windmolenparken goedgekeurd. Het gaat om de milieuvergunning voor het verst gelegen windmolenpark Mermaid. Met de goedkeuring van de milieuvergunning voor Mermaid wordt opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet in de beleidsdoelstelling van  Staatssecretaris Tommelein om de windenergiecapaciteit op de Noordzee te verdubbelen: “De komende jaren wil ik vijf nieuwe parken bovenop de bestaande drie realiseren.

Kust - In 2015 gaat de Provincie West-Vlaanderen via 'Westtalent' opnieuw op zoek naar nieuw muzikaal talent uit West-Vlaanderen.  Doel van de wedstrijd is beloftevolle bands en muzikanten een springplank bieden om zich professioneel te ontplooien. Zo kan de winnende band of muzikant op een vervolgtraject met professionele begeleiding en optredens rekenen.

Pagina's

Advertenties

Uw reclame hier?
Meer informatie!

 

 

 

Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Wie is nieuw

  • Johan Dollé
  • Freddy Priem
  • Ward Bruggeman
  • Rian De Rous
  • Dirk Cattoir

Recente reacties

Geen reacties beschikbaar.